Disclaimer

Bản quyền các video thuộc về nghệ sỹ hài Võ Nguyễn Hoài Linh (phần lớn) và các nghệ sỹ liên quan tùy theo mỗi video và các công ty phát hành.

Thông tin chứa trong trang web này là dành cho mục đích thông tin chung. Thông tin được cung cấp bởi HaiHoaiLinh.org và trong khi chúng tôi nỗ lực để giữ cho các thông tin cập nhật và chính xác, chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm của bất cứ loại nào, thể hiện hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, phù hợp, độ tin cậy và tính sẵn sàng đối với trang web hoặc các thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc liên quan đến đồ họa có trên các trang web cho bất kỳ mục đích nào. Bất kỳ sự phụ thuộc mà bạn sử dụng thông tin đó bạn tự chịu trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại bao gồm mà không hạn chế tổn thất gián tiếp hoặc do hậu quả, hoặc thiệt hại, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ sự mất mát dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh từ, hoặc kết nối với, việc sử dụng của trang web này .

Thông qua trang web này, bạn có thể liên kết đến các trang web khác mà không nằm dưới sự kiểm soát của HaiHoaiLinh.org. Chúng tôi không có kiểm soát nội dung, tính chất và sự sẵn có của các trang web đó.
Mọi nỗ lực được thực hiện để giữ cho các trang web hoạt động và chạy trơn tru. Tuy nhiên, HaiHoaiLinh.org không chịu trách nhiệm, và sẽ không chịu trách nhiệm về, các trang web tạm thời không có do các vấn đề kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.